Členské příspěvky se platí jednou za půl roku vždy k 1.2. a 30.9.

Členské příspěvky lze uhradit bankovním převodem  a to na číslo účtu:

POZOR! MAMÉ NOVÉ ČÍSLO ÚČTU:  109632482/2250

Do zprávy příjemce napište jméno za koho jsou členské příspěvky placeny, variabilní symbol uveďte rodné číslo a jako specifický symbol pište: 20240201.

Kategorie: Ročníky: Částka rok/půl rok
Mláďata 2015 – mladší 4000 Kč/2000 Kč
Žáci 2014 – 2010 8000 Kč/4000 Kč
Dorost – muži 2009 – starší 10000 Kč/5000 Kč
Nezávodní skupina Veteráni a spol 8000 Kč/4000 Kč