Ukázka judo 2. třídy ZŠ U Školy  aby i rodiče viděli co se všechno učíme a co už všechno umíme